ChristenUnie Veenendaal

Veenendaal Verbinden
Onze speerpuntenComplete verkiezingsprogramma

1 maart complimentendag - Veenendaal Verbinden

De ChristenUnie wil in Veenendaal, met de Veenendalers, bouwen aan een toekomst waarin er verbinding tot stand komt tussen de verschillende groepen in onze samenleving. Tussen oud en jong, hoog- en laagopgeleiden, mensen van verschillende culturen en godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden. Dit alles om Veenendaal met elkaar mooier te maken en de onderlinge samenhang te verstevigen. 

En omdat we dat niet alleen kunnen, heeft de top 15 van onze kandidatenlijst een aantal belangrijke verbinders in het zonnetje gezet met een bosje bloemen en een speciaal ‘Waardevol’-lintje.

Stichting Buitenzorg

Uitreiking ChristenUnie compliment aan de voorzitter van Stichting Buitenzorg de heer V.d. Weerd op hun lokatie aan het Ruiseveen.

Een stichting met ruim 100 vrijwilligers die allerhande activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Van een kookclub, een soos, vrijetijdskring ect. tot het beheer van twee dierenkampjes. Stichting Buitenzorg, een onmisbare schakel in het Veense welzijnswerk.

#7 Dick Roodbeen

IW4

Het motto van IW4 is Samen Werkt!  We willen de inzet van IW4 waarderen met een compliment, omdat het waardevol werk is, mensen weer aan zinvol werk helpt en zorgt voor verbinding in Veenendaal.

#15 Joas Duister

Stichting Present

Present veenendaal maakt mensen enthousiast om projecten van vrijwilligerswerk te doen. Zij verbindt een hulpaanbod met een hulpvraag en versterkt zo de aanbodzijde van vrijwilligers.
Met de projecten ondersteunen vrijwilligers mensen in lastige situaties. Dat draagt bij aan een samenleving waar mensen elkaar zien, helpen en ontmoeten.
Daarom dit compliment!

#11 Henk van Soest

Hennie Nagel

Het ChristenUnie verkiezingsthema is Veenendaal verbinden. Als vrijwilliger zet Hennie Nagel zich al jaren in diverse functies in om Veenendaal te verbinden. Zo is Hennie voorzitter van de huurdersvereniging Patrimonium, probeert hij als Energiecoach de huurderslasten laag te houden voor de mensen en helpt in de wijk Engelenburg als voorzitter van de Stichting Bewonerscommissie De Grote Pekken te verbinden met de Palmen Grift. Burendag 2017 was daarvan een goed voorbeeld.

#1 Engbert Stroobosscher

't Turfke

In Buurthuis ‘t Turfke, waar Wil graag en vaak is om anderen te helpen, heb ik Wil van Kerkvoorden een compliment gegeven.  Wil is een echte verbinder en is steun en toeverlaat voor veel personen en gezinnen in onze samenleving. We wensen hem samen met zijn vrouw toe dat hij nog lang in gezondheid een waardevolle bijdrage aan de Veenendaalse samenleving mag leveren!

#5 Roelof Mulder

SBO De Windroos

Ik heb het compliment en de bloemen uitgereikt aan leerkracht Henk te Paske van SBO De Windroos. Al vele jaren lang maakt hij elke vrijdagmorgen met enkele leerlingen van De Windroos de wijde schoolomgeving van basisschool de Windroos aan het Zuiderkruis zwerfvuilvrij. Hij verdient het dan ook om daarvoor een groot compliment te krijgen.

#2 Tineke Bette

De Poster

Nelly Diepeveen is actief binnen de Poster-gemeenschap in het Schrijverspark. Als vrijwilligster bezoekt zij, samen met anderen, mensen die bij deze geloofsgemeenschap horen. Daarin is zij vaak tot steun, troost en bemoediging voor deze mensen. Zij verdient daarom onze complimenten en waardering.

#8 Jeroen van Esseveld

Huis van Liefde

Jobert en Annemarie van Kempen zetten zich met het initiatief Huis van Liefde in voor de tijdelijke opvang van in eerste instantie vluchtelingen, maar ook anderen die een plek van rust nodig hebben. De ChristenUnie waardeert dit lokale initiatief en heeft daarom een bloemetje en waardevol signaal uitgereikt.

#9 Jonathan van den Heuvel

Gerben Bleijenberg

Gerben is iemand die de verbinding zoekt. De verbinding tussen maatschappelijk werk, jeugd en sport. Met zijn enthousiasme worden deuren geopend en bruggen gebouwd, tussen mensen, tussen culturen en soms zelfs clubkleuren. Veenendaal verbinden is meer dan woorden.

#12 Johan Blad

Oogcafé Veenendaal

Mijn lintje heb ik uitgereikt aan Gea Weersma van het Oogcafe Veenendaal. Zij is waardevol voor Veenendaal, omdat zij de belangen van mensen met een visuele beperking behartigt. Die beperking heeft ze zelf ook, maar dat hindert haar niet in haar goede werk! Dat werk doet ze op het gebied van toegankelijkheid van de gebouwen en de openbare ruimte, maar vooral ook op het gebied van ICT. Samen met een ondernemer voert ze een campagne binnen ICT-Valley om websites toegankelijk te krijgen voor iedereen met een beperking. Daarmee zorgt zij voor waardevolle verbinding in Veenendaal ICT-stad!

#6 Willem van Braak

Engbert Stroobosscher

Al vanaf 2002 is Engbert actief voor de ChristenUnie en sinds 2010 is hij actief in de raad. Zijn harde werken werd beloond in 2016 toen hij werd verkozen als beste raadslid van Veenendaal. De afgelopen twee jaar was hij wethouder en heeft hij zich keihard ingezet om de mobiliteit tussen de FoodValley plaatsen te verbeteren. Wij vinden zijn inzet en visie bewonderingswaardig. De aankomende tijd is hij druk bezig om naast zijn baan als wethouder campagne te voeren als lijstrekker. Wij vinden dan ook dat hij zondermeer een compliment verdient.

#13 Aarnaud de Vries

Cees van Hal

Tien jaar lang was Cees van Hal de voorzitter van het Wmo-forum. De adviesraad vertegenwoordigt mensen die zorg en ondersteuning ontvangen van de gemeente. Onder leiding van Cees ontwikkelde het forum zich tot een invloedrijke club die er regelmatig is slaagde beleid te beïnvloeden ten gunste van zorgvragers.

#3 Arjan Koerts

Onder Ons

Onze complimenten gaan naar Jan en Janny Roelofsen van Onder Ons aan de Fluiterstraat. 

Nadat het Leger des Heils het gebouw aan de Fluiterstraat in 2013 verliet, had de buurvrouw, Janny Roelofsen, een droom om het gebouw te  kopen als interkerkelijk, multicultureel ontmoetingshuis voor diverse mensen en groepen.

Op een heel bijzondere manier is die droom uitgekomen.

Ondertussen maakt de kerk v.d. Nazarener op zondag gebruik van het gebouw. Ook zijn er doordeweeks allerlei kleinschalige groepsbijeenkomsten. Ook mensen die zelf een droom of plan hebben zijn van harte welkom om hun droom daar te delen.

Een initiatief van 1 persoon heeft geleid tot een ontmoetingshuis waarbij iedere week aandacht is voor heel verschillende doelgroepen. Dat vinden wij een compliment waard.

#10 Jos van den Berg

Tineke Bette

Niet alleen is Tineke al zestien jaar raadslid voor de ChristenUnie in Veenendaal, maar daarnaast zet zij zich al vele jaren in als vrijwilliger voor onder andere: Bouwdorp, Stichting OnderOns en Dagactiviteitencentrum De Ontmoeting Reinaerde. Maar Tineke had nog energie over en richtte in 2008 Veenendaal schoon op. De stichting is mede door haar enorm gegroeid.  Jaarlijks doen gemiddeld 1100 vrijwilligers mee aan schoonmaakacties georganiseerd door Stichting Veenendaal Schoon. Door haar onbaatzuchtige inzet en tomeloze energie verdient ze een compliment!

#14 Maarten van der Velde

Fablab

De vrijwilligers en medewerkers van het fablab in de Cultuurfabriek verdienen een groot compliment vanwege hun inspanningen om kinderen in op een laagdrempelige en leuke manier in aanraking te brengen met ict en techniek. In het fablab - dat eigenlijk een uitvinderslab is - kunnen kinderen met behulp van o.a. 3D-printers en lasersnijders hun eigen ontwerpen maken. Daarnaast zijn er regelmatig workshops zoals tinkercad en het maken van een robotslang. Wij zijn blij met het fablab en spreken daar dan ook graag onze waardering voor uit.

#4 Sanny Brunekreeft

Pin It on Pinterest