Selecteer een pagina

ChristenUnie Veenendaal

Veenendaal Verbinden
Onze lokale speerpuntenLokale verkiezingsprogramma

1 maart complimentendag – Veenendaal Verbinden

De ChristenUnie wil in Veenendaal, met de Veenendalers, bouwen aan een toekomst waarin er verbinding tot stand komt tussen de verschillende groepen in onze samenleving. Tussen oud en jong, hoog- en laagopgeleiden, mensen van verschillende culturen en godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden. Dit alles om Veenendaal met elkaar mooier te maken en de onderlinge samenhang te verstevigen. 

En omdat we dat niet alleen kunnen, heeft de top 15 van onze kandidatenlijst in 2018 een aantal belangrijke verbinders in het zonnetje gezet met een bosje bloemen en een speciaal ‘Waardevol’-lintje.

En we maken daar een jaarlijkse traditie van. In 2019 heeft de fractie per tweetal een #Waardevol certificaat uitgereikt aan een aantal personen/organisaties in Veenendaal die zich op een waardevolle manier hebben in gezet voor Veenendaal in de afgelopen tijd.

Complimentendag 2019

Syntus

Goed en toegankelijk openbaar vervoer is belangrijk voor iedereen. Voor studenten en forensen, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking. Syntus Utrecht maakt werk van toegankelijkheid. Zo leveren zij een waardevolle bijdrage aan mobiliteit en zelfstandigheid. Dat verdient een compliment. Arne Schaddelee, lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht, en kandidaten Kees de Heer en Arjan Koerts deelden het compliment uit.

Twee jaar geleden kwam Arjan Koerts, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Veenendaal en kandidaat voor de Provinciale Staten Utrecht, in gesprek met Syntus over het thema toegankelijkheid. Dit was naar aanleiding van een negatieve ervaring van Arjan tijdens het verlenen van assistentie door een chauffeur bij een busrit. Arjan is zelf rolstoelgebruiker en dit incident haalde de landelijke media . Het bleef niet bij excuses en een goed gesprek. Binnen een jaar lanceerde Syntus een campagne voor chauffeurs en reizigers over het reizen met de rolstoel. Ook ging Syntus aan de slag gegaan met het verbeteren van de informatievoorziening voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

De eisen die aan de vervoerder worden gesteld door de provincie als opdrachtgever staan toegankelijkheid en voldoende tijd voor assistentie soms in de weg. Ondanks dat besloot Syntus van toegankelijkheid een prioriteit te maken. Dat verdient waardering en een compliment.

De ChristenUnie zal zich er de komende jaren inzetten voor voldoende openbaar vervoer dat bovendien schoner en toegankelijker wordt. Het is belangrijk dat de vervoerder ruimte heeft om hierin te investeren. Dat begint met het bieden van de juiste voorwaarden en het stellen van de juiste eisen

#WAARDEVOL

Arjan Koerts

Wijs met je Wijk

De vrijwilligers van Wijs met je Wijk zetten zich al jaren succesvol in om mensen in de wijk met elkaar te verbinden.

Eenzaamheid is een groeiend probleem. De acties van Wijs met je Wijk dragen bij aan het leef- én woonplezier van inwoners van Veenendaal.

Daarmee zijn ze erg WAARDEVOL voor de Veenendaalse samenleving. Een groot compliment dus als blijk van WAARDERING voor de vele vrijwilligers die daarbij betrokken zijn.

#WAARDEVOL

Arjan Koerts en Roelof Mulder

Wijkmanager Veenendaal-Oost Janneke Penterman

Als wijkambassadeurs hebben wij onze complimenten gegeven aan Janneke Penterman. Zij vervult een belangrijke rol bij diverse zaken in de wijk. Als het gaat om veiligheid, parkeren en bewoners initiatieven. Daarbij stimuleert en geeft ze bewoners de ruimte om zelf met oplossingen te komen en te realiseren. Vanuit haar betrokkenheid en positieve insteek is zij waardevol voor Veenendaal.

#WAARDEVOL

Sanny Brunekreeft en Jeroen van Esseveld

Wijs met je Wijk - Veenendaal-West

Jonathan van den Heuvel en Henk van Soest gingen op bezoek bij Hans Wiegel, voorzitter van Wijs met je wijk in Veenendaal-West.

Zij verdienen het compliment omdat met veel inzet en enthousiasme in West allerlei activiteiten worden ondernomen voor en met inwoners. Die activiteiten zijn waardevol omdat mensen elkaar ontmoeten, nieuwe verbindingen ontstaan en samen leuke activiteiten worden ondenomen.

Een prachtig voorbeeld van nieuwe energie door en voor inwoners. Een stimulans voor samenleven in de wijk.

#WAARDEVOL

Jonathan van den Heuvel en Henk van Soest

Platform Hoogspan

Willem van Braak en Tineke Bette hebben aan Michael Melssen van Platform Hoogspan het compliment overhandigd.

Platform Hoogspan zet zich al meer dan 15 jaar in om de Hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te krijgen. Dat verdient een groot compliment.

#WAARDEVOL

Willem van Braak en Tineke Bette

Complimentendag 2018

Stichting Buitenzorg

Uitreiking ChristenUnie compliment aan de voorzitter van Stichting Buitenzorg de heer V.d. Weerd op hun lokatie aan het Ruiseveen.

Een stichting met ruim 100 vrijwilligers die allerhande activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Van een kookclub, een soos, vrijetijdskring ect. tot het beheer van twee dierenkampjes. Stichting Buitenzorg, een onmisbare schakel in het Veense welzijnswerk.

#7 Dick Roodbeen

IW4

Het motto van IW4 is Samen Werkt!  We willen de inzet van IW4 waarderen met een compliment, omdat het waardevol werk is, mensen weer aan zinvol werk helpt en zorgt voor verbinding in Veenendaal.

#15 Joas Duister

Stichting Present

Present veenendaal maakt mensen enthousiast om projecten van vrijwilligerswerk te doen. Zij verbindt een hulpaanbod met een hulpvraag en versterkt zo de aanbodzijde van vrijwilligers.
Met de projecten ondersteunen vrijwilligers mensen in lastige situaties. Dat draagt bij aan een samenleving waar mensen elkaar zien, helpen en ontmoeten.
Daarom dit compliment!

#11 Henk van Soest

Hennie Nagel

Het ChristenUnie verkiezingsthema is Veenendaal verbinden. Als vrijwilliger zet Hennie Nagel zich al jaren in diverse functies in om Veenendaal te verbinden. Zo is Hennie voorzitter van de huurdersvereniging Patrimonium, probeert hij als Energiecoach de huurderslasten laag te houden voor de mensen en helpt in de wijk Engelenburg als voorzitter van de Stichting Bewonerscommissie De Grote Pekken te verbinden met de Palmen Grift. Burendag 2017 was daarvan een goed voorbeeld.

#1 Engbert Stroobosscher

't Turfke

In Buurthuis ‘t Turfke, waar Wil graag en vaak is om anderen te helpen, heb ik Wil van Kerkvoorden een compliment gegeven.  Wil is een echte verbinder en is steun en toeverlaat voor veel personen en gezinnen in onze samenleving. We wensen hem samen met zijn vrouw toe dat hij nog lang in gezondheid een waardevolle bijdrage aan de Veenendaalse samenleving mag leveren!

#5 Roelof Mulder

SBO De Windroos

Ik heb het compliment en de bloemen uitgereikt aan leerkracht Henk te Paske van SBO De Windroos. Al vele jaren lang maakt hij elke vrijdagmorgen met enkele leerlingen van De Windroos de wijde schoolomgeving van basisschool de Windroos aan het Zuiderkruis zwerfvuilvrij. Hij verdient het dan ook om daarvoor een groot compliment te krijgen.

#2 Tineke Bette

De Poster

Nelly Diepeveen is actief binnen de Poster-gemeenschap in het Schrijverspark. Als vrijwilligster bezoekt zij, samen met anderen, mensen die bij deze geloofsgemeenschap horen. Daarin is zij vaak tot steun, troost en bemoediging voor deze mensen. Zij verdient daarom onze complimenten en waardering.

#8 Jeroen van Esseveld

Huis van Liefde

Jobert en Annemarie van Kempen zetten zich met het initiatief Huis van Liefde in voor de tijdelijke opvang van in eerste instantie vluchtelingen, maar ook anderen die een plek van rust nodig hebben. De ChristenUnie waardeert dit lokale initiatief en heeft daarom een bloemetje en waardevol signaal uitgereikt.

#9 Jonathan van den Heuvel

Gerben Bleijenberg

Gerben is iemand die de verbinding zoekt. De verbinding tussen maatschappelijk werk, jeugd en sport. Met zijn enthousiasme worden deuren geopend en bruggen gebouwd, tussen mensen, tussen culturen en soms zelfs clubkleuren. Veenendaal verbinden is meer dan woorden.

#12 Johan Blad

Oogcafé Veenendaal

Mijn lintje heb ik uitgereikt aan Gea Weersma van het Oogcafe Veenendaal. Zij is waardevol voor Veenendaal, omdat zij de belangen van mensen met een visuele beperking behartigt. Die beperking heeft ze zelf ook, maar dat hindert haar niet in haar goede werk! Dat werk doet ze op het gebied van toegankelijkheid van de gebouwen en de openbare ruimte, maar vooral ook op het gebied van ICT. Samen met een ondernemer voert ze een campagne binnen ICT-Valley om websites toegankelijk te krijgen voor iedereen met een beperking. Daarmee zorgt zij voor waardevolle verbinding in Veenendaal ICT-stad!

#6 Willem van Braak

Engbert Stroobosscher

Al vanaf 2002 is Engbert actief voor de ChristenUnie en sinds 2010 is hij actief in de raad. Zijn harde werken werd beloond in 2016 toen hij werd verkozen als beste raadslid van Veenendaal. De afgelopen twee jaar was hij wethouder en heeft hij zich keihard ingezet om de mobiliteit tussen de FoodValley plaatsen te verbeteren. Wij vinden zijn inzet en visie bewonderingswaardig. De aankomende tijd is hij druk bezig om naast zijn baan als wethouder campagne te voeren als lijstrekker. Wij vinden dan ook dat hij zondermeer een compliment verdient.

#13 Aarnaud de Vries

Cees van Hal

Tien jaar lang was Cees van Hal de voorzitter van het Wmo-forum. De adviesraad vertegenwoordigt mensen die zorg en ondersteuning ontvangen van de gemeente. Onder leiding van Cees ontwikkelde het forum zich tot een invloedrijke club die er regelmatig is slaagde beleid te beïnvloeden ten gunste van zorgvragers.

#3 Arjan Koerts

Onder Ons

Onze complimenten gaan naar Jan en Janny Roelofsen van Onder Ons aan de Fluiterstraat. 

Nadat het Leger des Heils het gebouw aan de Fluiterstraat in 2013 verliet, had de buurvrouw, Janny Roelofsen, een droom om het gebouw te  kopen als interkerkelijk, multicultureel ontmoetingshuis voor diverse mensen en groepen.

Op een heel bijzondere manier is die droom uitgekomen.

Ondertussen maakt de kerk v.d. Nazarener op zondag gebruik van het gebouw. Ook zijn er doordeweeks allerlei kleinschalige groepsbijeenkomsten. Ook mensen die zelf een droom of plan hebben zijn van harte welkom om hun droom daar te delen.

Een initiatief van 1 persoon heeft geleid tot een ontmoetingshuis waarbij iedere week aandacht is voor heel verschillende doelgroepen. Dat vinden wij een compliment waard.

#10 Jos van den Berg

Tineke Bette

Niet alleen is Tineke al zestien jaar raadslid voor de ChristenUnie in Veenendaal, maar daarnaast zet zij zich al vele jaren in als vrijwilliger voor onder andere: Bouwdorp, Stichting OnderOns en Dagactiviteitencentrum De Ontmoeting Reinaerde. Maar Tineke had nog energie over en richtte in 2008 Veenendaal schoon op. De stichting is mede door haar enorm gegroeid.  Jaarlijks doen gemiddeld 1100 vrijwilligers mee aan schoonmaakacties georganiseerd door Stichting Veenendaal Schoon. Door haar onbaatzuchtige inzet en tomeloze energie verdient ze een compliment!

#14 Maarten van der Velde

Fablab

De vrijwilligers en medewerkers van het fablab in de Cultuurfabriek verdienen een groot compliment vanwege hun inspanningen om kinderen in op een laagdrempelige en leuke manier in aanraking te brengen met ict en techniek. In het fablab – dat eigenlijk een uitvinderslab is – kunnen kinderen met behulp van o.a. 3D-printers en lasersnijders hun eigen ontwerpen maken. Daarnaast zijn er regelmatig workshops zoals tinkercad en het maken van een robotslang. Wij zijn blij met het fablab en spreken daar dan ook graag onze waardering voor uit.

#4 Sanny Brunekreeft